Güven Ve Konfor İle Sorunsuz Yolculuklar...

Kalite Politikamız

Awesome Image

İş Sağlığı ve Güvenliği

"ONCE SAGLIK VE GUVENLIK" ilkesini esas alarak en üst düzey kalitede faaliyetlerini yürütürken, çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliğinin korunmasi ve çalışma ortamının sürekli iyileştirilmesi için firmamiz aşağıdaki hususların sağlanmasını ve sürdürülmesini taahhüt ederiz.

Önceden tedbir alarak iş sağlığı ve güvenliği risklerinin ortadan kaldırılmasını sağlamak

İSG konularında sürekli iyileştirme sağlamak

Yürürlükte bulunan İSG ile ilgili yasal mevzuat, idari duzenlemelere ve üyesi olunan kuruluşların kurallarına riayet etmek

Hem dogrudan şirket personelinin hem de faydalanılan taşeron çalışanlarının bireysel İSG sorumluluklarının farkında olmalarını sağlamak amacıyla eğitimler vermek

Şartlara uygunluğun idame ettirilmesi için İSG Politikası'nı periyodik olarak gözden geçirmek

İş Sağlığı ve Güvenliği'nin sürekli gelişimini sağlamak amacıyla kamu, özel sektör kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile edinilen İSG tecrübelerini karşılıklı olarak paylaşmak.